Home » Paslaugos

Žemės sklypų, pastatų kadastriniai matavimai

Žemės sklypų kadastriniai (kitaip geodeziniai) matavimai – tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas, tikslus žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinavimas (LKS – 94 Valstybinėje koordinačių sistemoje).

Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai atliekami:

 • Įregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant amalgamaciją;
 • Keičiant įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį;
 • Formuojant valstybinės žemės sklypus (išskyrus žemės sklypus nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui kaimo gyvenamosiose vietovėse); perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose;
 • Kadastriniai (geodeziniai) matavimai atliekami ir kitais atvejais, jeigu šių matavimų pageidauja žemės savininkas. Paslauga aktuali tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims, norintiems tiksliai žinoti žemės nuosavybės plotą bei ribas, kad nekliudomai galėtų disponuoti savo nekilnojamuoju turtu.

Kadastriniai (geodeziniai) matavimai atliekami naudojant moderniausią šiuolaikinę geodezinių matavimų techniką. Naujausius GPNS imtuvus bei lazerinius tacheometrus. Lauko darbus ypač palengvina GPNS (Globali pozicijos nustatymo sistema) imtuvai, kurie taško koordinates nustato milimetro tikslumu. Specializuota programinė įranga padeda apdoroti lauko matavimus ir pateikti juos tikslius, aiškius ir atitinkančius LR įstatymuose numatytą tvarką.

Kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija) ir patvirtintomis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis ( Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymas Nr.522).

Pastatų kadastriniai matavimai – tai tikslus pastatų geometrinių duomenų nustatymas, planų ir kitos reikalingos dokumentacijos parengimas. Tai atliekama,  norint pastatą ar jo dalį įrašyti į kadastro duomenų bazę.

Statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius:

 • pastačius,
 • rekonstravus,
 • kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius,
 • statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant.

Pastatų kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais patvirtintais   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija) ir patvirtintomis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis ( Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymas Nr.522).

Inžinerinių komunikacijų  kadastriniai matavimai atliekami pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius inžinerinių komunikacijų savininkui ar naudotojui pageidaujant.

 • Geležinkelių linijos kadastro duomenų nustatymas
 • Kelio kadastro duomenų nustatymas
 • Lauko vandentiekio ar lauko nuotakyno kadastro duomenų nustatymas
 • Kiti lauko inžineriniai matavimai.

Reglamentuojantys teisės aktai

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 1P-163 patvirtintos GELEŽINKELIŲ LINIJOS KADASTRO DUOMENŲ BYLOS RENGIMO TAISYKLĖS

Geležinkelių linijos kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės reglamentuoja geležinkelių linijos ir privažiuojamojo geležinkelio kelio kadastro duomenų bylos rengimo ir kadastro duomenų formų pildymo tvarką.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr.105 patvirtintos KELIO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS RENGIMO TAISYKLĖS

Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės reglamentuoja kelio kadastro duomenų bylos rengimo ir kadastro duomenų formų pildymo tvarką.

Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1P-168 “DĖL LAUKO VANDENTIEKIO AR LAUKO NUOTAKYNO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS RENGIMO TAISYKLIŲ IR LAUKO VANDENTIEKIO AR LAUKO NUOTAKYNO KADASTRO DUOMENŲ FORMŲ PATVIRTINIMO” (Žin., 2006, Nr. 136-5191). Reglamentuoja: vandentiekio tinklų ar nuotekų šalinimo tinklų kadastro duomenų bylos rengimo ir kadastro duomenų formų pildymo tvarką.